Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Mục đích của báo chí nhiệt là gì?
Oct 27, 2017

Báo chí nhiệt là máy ép chuyển lên một bề mặt imprintable. Bằng cách sử dụng nhiệt độ cao và áp lực nặng nề cho một số tiền nhất định của thời gian, chuyển vĩnh viễn được nhúng vào sản phẩm.

Máy ép nhiệt được đề nghị cho kết quả chuyên nghiệp và đáp ứng chỉ đơn giản là bởi vì tiêu chuẩn các thiết bị ép và nhà tay bàn là không thể nhận được thậm chí gần nhiệt độ cần thiết cho một chuyển đáng tin cậy. Tiêu chuẩn chuyển yêu cầu bất cứ nơi nào từ 375° đến 425° F nhu cầu nghiêm trọng lực trong bức xúc thường từ 40-80 psi. Các nhiệt độ và áp suất là chỉ đơn giản là không thể với các thiết bị sưởi ấm khác.

Sản phẩm Hiển thị